Erken Kredi Ödemelerinde İstihbarat Ücreti Alınamaz: Yargıtay'dan Emsal Karar

Erken Kredi Ödemelerinde İstihbarat Ücreti Alınamaz: Yargıtay'dan Emsal Karar

Yargıtay, kredi borçları ile ilgili emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Bu kararda, erken kredi ödemelerinde istihbarat ücreti alınmasının hukuken mümkün olmadığı vurgulandı.

Kararın Detayları

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, Sakarya'da özel bir okul adına davacı avukatı, çekilip erken kapanan 3 ayrı krediye ilişkin banka tarafından tahsil edilen ücretlere karşı dava açtı. Davacı vekili, kredi sözleşmelerine bağlı olarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarların genel işlem şartı niteliğinde olduğunu belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 1.000,00 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı bankadan tahsil edilmesini talep etti.

İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları

Davalı banka vekili, davanın reddini talep etti. İlk Derece Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne ve fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. Taraf vekilleri bu karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi ise tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı

Taraf vekilleri, Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz talebinde bulundu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, şu önemli kararı verdi:

"Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin, erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. Davacıya 18.08.2016, 25.05.2017 ve 12.06.2017 tarihlerinde kullandırılan kredilerde istihbarat ücreti alınmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 10.02.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı tebliği ile bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla, kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle de alınması mümkün değildir. İstihbarat ücreti davacıdan alınamayacağına göre, bu ücrete uygulanan BSMV ücretinin de tahsil edilmemesi gerekir. Bu nedenle, istihbarat ücretine uygulanan BSMV’nin de davacıya iadesi gerekirken, yalnızca istihbarat ücretinin iadesine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir."

Sonuç

Yargıtay’ın bu kararı, kredi borçlarını erken kapatanlar için emsal teşkil etmektedir. Erken kredi ödemelerinde bankaların istihbarat ücreti ve buna bağlı olarak BSMV tahsil etmeleri hukuka aykırıdır. Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan borçlular için önemli bir yol gösterici olacaktır.

Şimdi Ara
Hemen Sor