Ohal dönemimde ihraç edilen akademisyenlerin geri dönüşlerine ilişkin karar. AYM

Ohal dönemimde ihraç edilen akademisyenlerin geri dönüşlerine ilişkin karar. AYM

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde ihraç edilen ancak farklı kurumlara atanan, akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerini engelleyen düzenlemeyi iptal etti

Bilindiği gibi, olağanüstü hal dönemine kamu görevinden ihraç edilen ve OHAL komisyonu tarafından görevlerine iade edilen akademisyenler 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan; "Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır." hükme göre üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler Yükseköğretim Kurulu tarafından başka üniversitelere iade edilmekteydi.

Hatta bu durumun yarattığı mağduriyeti 23 Eylül 2019 tarihli İade edilen akademisyenlerde eş durumu mağduriyeti başlıklı yazımızda, "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararı ile iade edilen akademisyenler eşi ile aynı üniversitede çalışamadığı için bir de eş durumu sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca, üniversitelerin özerk yapısı sebebiyle öğretim elemanlarının bakanlıklarda çalışan diğer kamu personeli gibi eş durumu ataması durumu da olmadığından, OHAL sürecinin yarattığı mağduriyetler devam etmektedir.

Bu bakımdan, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından iade edilerek ihraç edildiği üniversiteye atanamayan öğretim elemanlarının izah etmeye çalıştığımız eş durumu sorunları dikkate alınarak yasal düzenlemenin yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır." demiştik.

Ancak, 12 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından yayımlanan kararla, görevlerine iade edilen akademisyenlerin önceki görev yerleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan yükseköğretim kurumlarına atanmalarına kategorik yasak getiren düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Bu yeni durum, OHAL döneminde görevlerine iade edilen ancak farklı yükseköğretim kurumlarına atanan akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerinin yolunu açabilecektir. Konuya dair YÖK Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Göreve iade ile ilgili aşağıdaki kararıda inceleyebilirsiniz.

Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memurlar.net

Şimdi Ara
Hemen Sor