Kayseri spor Fenerbahçe maçı deplasman yasağı için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı.

Kayseri spor Fenerbahçe maçı deplasman yasağı için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarına getirilen deplasman yasağı için, Kayseri 2. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde önceki gün Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların maça alınmayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe yönetiminin yoğun itirazları sonucunda bu karar, Kayseri 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Fenerbahçe kulüp  avukatı Ahmet Demirci yaptığı açıklamada, mahkemenin aldığı kararı duyurdu.

"Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunca alınan Kayserispor-Fenerbahçe futbol maçına Fenerbahçe taraftarının alınmayacağına dair açtığımız davada Mahkemece yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar ile Fenerbahçe taraftarı maça girebilecektir."

Mahkemenin karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Karar veren Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nce, yürütmenin durdurulması istemi hakkında gereği görüşüldü:

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Yürütmenin Durdurulması" başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasında; "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.(...)" hükmü düzenlenmiştir.

Uyuşmazlığın çözülebilmesi için gerekli görüldüğünden;

Davalı idareden savunma dilekçesiyle birlikte; Her bir maddeye yönelik tek tek ve ayrıntılı/açık bir şekilde cevap verilmek üzere;

1-)Dava konusu İI Spor Güvenlik Kurulu kararının alındığı toplantıya katılan üyelerin kimler olduğu ve hangi görevine istinaden toplantıya iştirak ettiğinin Mahkememize bildirilmesinin istenmesine,

2-)Dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapılarak ve dava konusu işlemde belirtilen "güvenlik gerekçesinin" sebebi sorularak; bahsi geçen güvenlik sorununa dair somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,

3-)Dava konusu işlemin hukuki ve maddi nedenlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açıklığa kavuşturularak işlem dosyasının onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,

Dava konusu işlemin, Kayserispor-Fenerbahçe A.Ş. arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 04/03/2023 tarihinde gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine, 02/03/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ensonhaber.com

Şimdi Ara
Hemen Sor