Raporlu olduğu gün başka yerde çalışan işçi kovuldu. Yargıtay kararı onadı.

Raporlu olduğu gün başka yerde çalışan işçi kovuldu. Yargıtay kararı onadı.

Yargıtay'dan emsal niteliğinde işten çıkarılma kararı.

Bir iş yerine çalışan işçinin, raporlu olduğu süreçte kayınpederiyle birlikte hayvan pazarında çalışması, işten çıkarılmasına neden oldu. Yargıtay  kararı onadı..

Yargıtay'da alınan karara göre, bir işçinin raporlu olduğu dönemde farklı bir işte yardım amaçlı dahi olsa çalışmasının yasal olmadığına hükmetti.

Kurban Bayramı'na günler kala bir takım rahatsızlıklarını bahane ederek sağlık raporu alan işçi, kurban pazarında kayınpederine yardım ettiği gerekçesiyle kovuldu.

İşçi İşverene dava açtı

Bunun üzerine soluğu İş Mahkemesi’nde alan işçi, davalı işveren tarafından yapılan feshin haksız ve kötü niyetli olduğunu iddia ederek iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

Şirkete ait kıyafetlerle çalıştığı tespit edildi

Davalı şirket avukatı ise davacının Kurban Bayramı öncesine denk gelecek şekilde hastalık istirahat raporu aldığını, istirahat boyunca şirkete ait kıyafetler ile hayvan pazarında çalıştığının tespit edildiğini, davacının sözlü savunmasında da yetiştirdiği hayvanları satmak için istirahat aldığını belirtmesi nedeniyle iş akdinin disiplin kurulu kararı ile İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini öne sürdü.

Davacının istirahatli olduğu sürede kendi nam ve hesabına iş yapması nedeniyle işvereninin güvenini sarstığını, davacının davalı iş yerinde giydiği ve firmanın markasının işli olduğu üniformalar ile herkesin görebileceği alanda çalışıyor olmasının şirketin markasını ve toplumda bıraktığı izlenimi kötülediğini kaydetti.

Mahkeme davanın kabulüne karar verdi

DHA'nın aktarımına göre; tarafları dinleyen Mahkeme, davacının hayvan pazarında satış yaptığına dair somut bir belgenin bulunmadığı, işverenin fesih ihbarında kullandığı davacının kabul yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığı ve tüm bu nedenlerle davacının feshe konu yapılan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunduğunun ve haklı fesih olgusunun ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirket kararı istinaf etti.

Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, işçinin istirahatli iken yardım amaçlı da olsa başka bir iş yerinde çalışmasının yasal olmadığına hükmetti.

Yargıtay kararını verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Davalı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay; Mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Emsal nitelikteki kararda, şöyle denildi:

"Somut uyuşmazlıkta, davacının kurban bayramı öncesinde davalı işverenden izin talep ettiği ve talep ettiği iznin uygun görülmemesi üzerine davacının aynı döneme denk gelecek şekilde işverene istirahat raporu sunduğu ortadadır. Davacı işçinin istirahat raporu aldığı dönemde hayvan pazarında kayınpederine hayvan satışında yardımcı olduğunun görüldüğü, bunun üzerine istirahat raporunun sıhhatinden şüphe duyan işverenin davacının iş akdini bu sebeple feshettiği bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından sunulan istirahat raporunun sahteliği veya hatıra binaen verilmiş bir rapor olduğu hususu kesin olarak iddia ve ispat edilemese de davacının yıllık izin kullanma talebinin kabul görmemesinden sonra istirahat raporu aldığı ve raporluyken hayvan pazarında kayınpederine yardım ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde davalı işverenin raporun sıhhati hususunda şüpheye düşmesi makul görülmelidir. Davacının feshe konu edilen bu eylemleriyle işverenle arasındaki güven ilişkisini zedelediği ve artık işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği anlaşılmakla davacının iş sözleşmesinin feshi haklı neden ağırlığında olmasa da geçerli nedene dayanmakta olup mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ensonhaber.com

Şimdi Ara
Hemen Sor