Moskova'nın AİHM'den çıkış istemi ile ilgili karar Rusya parlamentosu tarafından kabul edildi.

Moskova'nın AİHM'den çıkış istemi ile ilgili karar Rusya parlamentosu tarafından kabul edildi.

Rusya Federasyonu Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, Moskova’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargı sisteminden çıkışını öngören tasarıyı kabul etti.

Duma’da yapılan ikinci oylamada Rusya’nın 15 Mart’tan itibaren AİHM kararlarına uymayacağını öngören tasarı da kabul gördü. Avrupa Konseyi’nin karar organı Bakanlar Komitesi 15 Mart’ta aldığı kararda Rusya’nın AİHM’in de bir parçası olduğu Avrupa Konseyi’nden atılması yolunda karar almıştı. Avrupa Konseyi, Rusya’nın yine diğer üye devlet Ukrayna’yı işgalini ihraç için gerekçe göstermişti. Rusya ise yaptığı ayrı bir açıklamada kendi rızasıyla Avrupa Konseyi’nden çıktığını ilan etmişti.

145 milyon Rus, AİHM korumasından mahrum olacak

AİHM’e son yıllarda yapılan başvurularda Rusya Türkiye’nin önünde sürekli ilk sırada yer alıyordu. Strasbourg Mahkemesi’nde 2021 yılı sonu itibarıyla karar için bekleyen şikayetlerde, Rusya 17 bin 13 başvuruyla ilk sırada yer alırken, Türkiye 15 bin 251, Ukrayna 11 bin 372 ikinci ve üçüncü sıraları aldı. Romanya 5 bin 690 ve İtalya 3 bin 646 ile 4. ve 5. sırada kendine yer buldu.

Moskova'nın üyelikten çıkmasının en somut sonucu olarak 145 milyonluk Rus halkının, bundan böyle konseyin yargı kolu olan AİHM korumasından yararlanma hakkı ortadan kalkacak. AİHM'e giden davaların yüzde 24'ü Rusya'dan geliyordu. AİHM önünde sıra bekleyen Rus siyasi muhalif Alexey Navalny gibi bazı sembolik davalar Rusya'yı endişelendiriyordu.

 

The lower house of the Russian Federation Parliament, the Duma, adopted the bill that foresees Moscow's exit from the European Court of Human Rights (ECHR) judicial system.
In the second vote held in the Duma, the bill, which stipulates that Russia will not comply with the ECtHR decisions as of March 15, was also accepted.

In its decision on March 15, the Committee of Ministers, the decision-making body of the Council of Europe, decided to expel Russia from the Council of Europe, of which the ECHR is also a part.

The Council of Europe cited Russia's invasion of Ukraine, another member state, as a reason for expulsion. Russia, on the other hand, declared in a separate statement that it voluntarily left the Council of Europe.

145 million Russians will be deprived of ECtHR protection

In the applications made to the ECtHR in recent years, Russia has always been in the first place before Turkey. As of the end of 2021, Russia ranked first with 17 thousand 13 applications, while Turkey 15 thousand 251 and Ukraine 11 thousand 372 took the second and third places in the complaints pending for a decision at the Strasbourg Court by the end of 2021. Romania ranked 4th and 5th with 5,690 and Italy with 3,646.

As the most concrete result of Moscow's withdrawal from membership, the right of the 145 million Russian people to benefit from the protection of the ECHR, which is the judicial branch of the council, will no longer exist.

24 percent of the cases that went to the ECHR came from Russia. Some symbolic cases, such as the Russian political dissident Alexey Navalny, waiting in line before the ECHR, worried Russia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukukihaber.net

Şimdi Ara
Hemen Sor