Üniversitede iğrenç taciz olayında yeni gelişme. Rektör YÖK' e şikayet edildi.

Üniversitede iğrenç taciz olayında yeni gelişme. Rektör YÖK' e şikayet edildi.

Ankara Barosu avukatlarından N.S., kendisine yönelik 'cinsel taciz', 'tehdit', 'şantaj' suçlarından hakkında 5 dava açılan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D.'ye mahkeme kararına rağmen idari soruşturma başlatılmadığı gerekçesiyle Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) şikayet etti.

Avukat N.S.’nin, Aralık 2020’de cinsel tacize uğradığı yönündeki şikayeti üzerine, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Şerafettin D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Şerafettin D. hakkında 'cinsel taciz', 'hakaret', 'şantaj', 'nitelikli tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'huzur ve sükunu bozma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 5 dava açıldı.

SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARINA MAHKEMEDEN İPTAL

N.S., ceza davalarının dışında avukatı Ümit Kara aracılığıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi ve YÖK’e Şerafettin D. hakkında şikayet dilekçesi verdi. YÖK ve rektörlük, şikayet dilekçesini birleştirerek, soruşturma yapılması için dekanlığa gönderdi. Dekanlık, Şerafettin D. hakkında soruşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. N.S., bunun üzerine Konya İdare Mahkemesi’ne soruşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın iptali için dava açtı. Dava kapsamında tarafların savunma ve beyanlarını alan mahkeme heyeti, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın iptaline hükmetti. Kararda, disiplin soruşturmasının usulüne uygun yürütülmediği, davacı ile Şerafettin D. arasında yaşanan şikayete konu olayların adli mercilere intikal ettiği göz önünde bulundurulduğunda etkin soruşturma yürütülmesi gerektiği aktarıldı.

N.S YÖK'E ŞİKAYET ETTİ

N.S., avukatı aracılığıyla YÖK'e başvurarak, mahkeme kararına rağmen etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, mahkeme kararının 5 Aralık 2021’de rektörlüğe tebliğ edildiği belirtildi. Dilekçede, Danıştay’ın 'Bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez' ile Yargıtay’ın 'Yargı kararını uygulamayan tüzel kişiliğin yöneticileri bu ihlalden hukuki olarak sorumludur. Aynı şekilde yargılama izni verilmesine itiraz davası kapsamında yargı kararını uygulamayan kamu görevlisinin bu eyleminin görevi kötüye kullanma suçu oluşturur' kararları hatırlatıldı.

Dilekçede mahkeme kararına rağmen şikayetin rektörlük tarafından işleme konulmadığı, kasıtlı olarak geciktirilerek kararın gereğinin yerine getirilmediği ileri sürülerek, "Konya 1’inci İdare Mahkemesi’nin kararını uygulamamak suretiyle görevi ihmal etmek suçunu işleyen Cem Zorlu hakkında adli yönden gereğinin yapılarak, kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz" denildi.

ÜNİVERSİTE: SORUŞTURMA AÇILMIŞ, SÜREÇ DEVAM ETMEKTE

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada ise "Konya 1'inci İdare Mahkemesinin iptal kararının üniversitemize tebliğinden sonra İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunun 28. maddesi kapsamında 30 gün içerisinde mahkeme kararında yer alan eksikliklerin dikkate alınarak disiplin soruşturmasının yeniden yapılması Tıp Fakültesi Dekanlığından istenmiştir. İlgi şikayetlere istinaden Fakültemiz Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında Meram Tıp Fakültesi Dekanlığının 24.11.2021 tarih ve 1751 sayılı yazısı ile 2547 sayılı Kanun’un 53/A maddesi hükümleri doğrultusunda yasal süresi içerisinde disiplin soruşturması açılmış ve komisyon görevlendirmesi yapılmıştır. Süreç halen devam etmektedir. Mahkeme kararını uygulamama gibi bir durum söz konusu değildir. Necmettin Erbakan Üniversitesi her zaman yasalara uygun işlem tesis etme yükümlülüğünün bilincindedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetevatan

Şimdi Ara
Hemen Sor